trebam novac danas

Blokirana sam treba mi hitno kredit da riješim problem dali mogu kod vas privatno

One thought on “trebam novac danas

  1. mirjana

    veljača 24, 2018 at 11:54pm

    Hitno mi treba 2.000 kuna.

  2. Željka

    svibanj 17, 2018 at 3:10pm

    Hitno trebam 7000 kuna!

Your email will not be published. Name and Email fields are required