privatne pozajmice 

rebam hitno 3000 kuna pozajmice uz ovjeru kod javnog bilježnika. Vračam mjesečnim obrocima.

Your email will not be published. Name and Email fields are required