Privatna pozajmica

Molim pozajmicu od 15.000 kn, uz kamatu i rok otplate po dogovoru. Instrumenti osiguranja bjanko zadužnica, ovjera kod bilježnika, itd.

Your email will not be published. Name and Email fields are required