Licencirana agencija nudi bankovne kredite

za zatvaranje ovrha te reprogram postojećih, 30.000 € – rata 2.100 kn, kamata 8.48%, eks 9%, 6.000 € – rata 450 kn, kamata 6.99% eks 8.77%. Umirovljenički krediti do 84. god. života. Realizacija kredita bez Hrok-a.

Your email will not be published. Name and Email fields are required